Błąd "Mower upside down"

Samouczek przedstawiający sposób postępowania w przypadku komunikatu o błędzie „mower upside down”

Przede wszystkim należy zresetować błąd „mower upside down”: 

- naciskając przycisk „0”, jeśli posiadany model jest jednym z następujących modeli kosiarki Landroid: WG754E, WG755E, WG756E, WG757E, WG758E, WG790E, WG790E.1, WG791E, WG791E.1, WG792E, WG792E.1, WG793E, WG793E.1, WG794E, WG795E, WG795E.1, WG796E, WG796E.1, WG797E, WG797E.1, WG798E, WG799E, WR111MI, WR112MI, WR113MI.

- naciskając przycisk „Start” w przypadku wszystkich innych modeli kosiarki Landroid

W dalszym ciągu należy kontynuować monitorowanie zachowania kosiarki Landroid.

W przypadku, gdy problem występuje w określonych częściach trawnika, możliwe, że kosiarka działa na stromych zboczach. W takim przypadku należy odpowiednio ułożyć przewód ograniczający, aby kosiarka unikała tych stref. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami instalacyjnymi podanymi w artykule Jak położyć przewód wygradzający”


Jeśli tak nie jest, a problem występuje nadal, należy spróbować zresetować czujniki przechyłu: w tym celu WYŁĄCZYĆ kosiarkę, położyć ją na całkowicie płaskiej, twardej powierzchni, a następnie WŁĄCZYĆ.

Następnie, w zależności od modelu kosiarki Landroid, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej:

 

  • Modele kosiarki Landroid WG790E, WG791E, WG792E, WG793E, WG794E

Czujniki pochylenia można zresetować naciskając przycisk „2” a następnie „5”.

 

  • Modele kosiarki Landroid WR090S, WR091S, WR092S, WR093S, WR094S, WR095S, WR096S, WR100SI, WR101SI, WR101SI.1, WR102SI, WR102SI.1, WR103SI, WR104SI, WR104SI.1, WR105SI, WR105SI.1, WR106SI, WR106SI.1, WR110MI, WR110MI.1, WR115MI.

Czujniki pochylenia można zresetować, naciskając przez trzy sekundy przycisk „Home”.

Jeśli to nie pomoże lub dany model kosiarki Landroid nie jest jednym z wyżej wymienionych, należy przejść do następującej strony: https://account.worxlandroid.com/, zalogować się do swojego profilu użytkownika i otworzyć zgłoszenie, wypełniając formularz.