Ostrzeżenia w kosiarkach Landroid S, M500, L1000 z lat 2019/2020

Ten samouczek pomaga zrozumieć czego dotyczą ostrzeżenia w modelach S, M500 i L1000 kosiarki Landroid z lat 2019/2020

WR130E, WR141E, WR147E

  1. Stacja ładująca nie jest prawidłowo umiejscowiona (nie znajduje się na płaskim gruncie); kosiarka Landroid nie może znaleźć styków ładowania, a więc nie zatrzymuje się. Sprawdzić umiejscowienie stacji.
  2. Kosiarka Landroid wyczerpuje akumulator przed dotarciem do stacji ładującej. Długość przewodu wygrodzeniowego nie powinna przekraczać 350 metrów.
  • E9— Mower locked: zapoznać się z artykułem Funkcja blokady kosiarki Landroid
  • Er:60 — Er:61 — Er:62 — Er:63 — Er:64— Module software update failure
  1. Sprawdzić, czy moduł jest prawidłowo podłączony.
  2. Sprawdzić, czy plik w pamięci USB nie jest uszkodzony.
  3. Wyłączyć zasilanie, a następnie włączyć je i spróbować ponownie zaktualizować oprogramowanie.
  • Er:50 — Er:51 — Er:52 — Er:80 — Er:81 — Er:82 — Er:83 — Er:84 — EF:80— Software update failure: spróbować ponownie zaktualizować oprogramowanie. Jeśli nie rozwiąże to problemu, skontaktować się z działem obsługi klienta. Kliknąć łącze https://account.worxlandroid.com/, uzyskać dostęp do swojego profilu i otworzyć zgłoszenie za pomocą formularza.

 

Seria artykułów: