Varningar på Landroid S, M500, L1000 2019/2020

Denna guide hjälper dig att förstå vad varningarna på Landroid S, M500 och L1000 2019/2020 handlar om.

WR130E, WR141E, WR147E

  • Er:60 - Er:61 - Er:62 - Er:63 - Er:64 - Fel under uppdatering av modulens programvara:
    1. Vänligen kontrollera att modulen är korrekt ansluten.
    2. Kontrollera att filen i USB-minnet inte är skadad.
    3. Slå från och slå sedan till strömmen igen och försök att uppdatera programvaran igen.

  • Er:50 - Er:51 - Er:52 - Er:80 - Er:81 - Er:82 - Er:83 - Er:84 - EF:80 - Fel under uppdatering av programvara: Vänligen försök att uppdatera programvaran igen.
    Om problemet kvarstår kontakta kundtjänst. Följ denna länk https://account.worxlandroid.com/, gå till din profil och gör en felanmälan med hjälp av formuläret.

 

Avsnitt: